Biuro Karier - skuteczny element aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych

Biuro Karier LFOON"Biuro Karier - skuteczny element aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych"

Projekt realizowany jest od sierpnia 2009 przez działające w ramach LFOON - SW Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, którego podstawowym zadaniem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim.  W lipcu 2011 ruszyła kolejna faza projektu, w ramach której nastąpiło otwarcie trzech nowych Biur Karier – we Włodawie, Zamościu i Olsztynie (sierpnień 2011).

Celem projektu „Biuro Karier - skuteczny element aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych” jest odpowiednie przygotowanie i wprowadzenie na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Służy temu profesjonalna i indywidualna pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz pośrednictwa pracy. Odpowiednio przeszkoleni specjaliści w Biurach Karier doradzają w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, pomagają przygotować dokumenty aplikacyjne, a także przygotowują do rozmowy kwalifikacyjnej.

Biura Karier oferują również wsparcie pracodawcom, którzy planują w swoich przedsiębiorstwach stworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Organizują konsultacje prawne w zakresie przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych, spotkania pracodawców z pracownikami, a także szkolenia, podczas których przybliżane są zagadnienia związane z problematyką niepełnosprawności.

Wszystkie Biura Karier tj. w Lublinie, Włodawie, Zamościu oraz Olsztynie są odpowiednio wyposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.biurokarieron.lublin.pl/

 

organizacje członkowskie

Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji     Fundacja na rzecz chorych na ParkinsonaFundacja Teatroterapia Lubelska