Moduł podstawowy

Podstawowy moduł bez dodatkowej ramki, czy wyróżnienia. Jest to standardowy moduł HTML z przykładową treścią lorem ipsum.


Moduł z tłem

Podstawowy moduł z zastosowanym kolorowym tłem. Jest to standardowy moduł HTML z przykładową treścią lorem ipsum. Żeby uzyskać wskazany efekt należy posłużyć się klasą color-ms.


Moduł z ramką

Podstawowy moduł z ramką (białe tło). Jest to standardowy moduł HTML z przykładową treścią lorem ipsum. Żeby uzyskać wskazany efekt należy posłużyć się klasą white-ms.


Moduł wyśrodkowany i większy tytuł

Podstawowy moduł bez dodatkowej ramki czy tła. Natomiast tytuł moduł jest większy i dodatkowo wyśrodkowany. Jest to standardowy moduł HTML z przykładową treścią lorem ipsum. Żeby uzyskać wskazany efekt należy posłużyć się klasą center-ms.