W artykule prezentujemy układ siatki 12 kolumn (Bootstrap GRID) z przykładowymi grafikami. Artykuł jednocześnie pomaga określić w jaki sposób powinny zostać przygotowane grafiki czy zdjęcie do prezentacji materiałów na stronie, przy zachowaniu odpowiednich proporcji.

demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70

demo170
demo170
demo170
demo170
demo170
demo170

demo270
demo270
demo270
demo270

demo370
demo370
demo370

demo570
demo570

demo670
demo470

demo770
demo370

demo770
demo270

demo770
demo170

demo770
demo70

demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70

demo-kwadrat-100
demo-kwadrat-100
demo-kwadrat-100
demo-kwadrat-100
demo-kwadrat-100
demo-kwadrat-100

demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70

demo-portret-170
demo-portret-170
demo-portret-170
demo-portret-170
demo-portret-170
demo-portret-170

demo-portret-270
demo-portret-270
demo-portret-270
demo-portret-270

demo-portret-370
demo-portret-370
demo-portret-370

demo-portret-570
demo-portret-570

demo-portret-670
demo-portret-470

demo-portret-770
demo-portret-370

demo-portret-770
demo-portret-270

demo-portret-770
demo-portret-170

demo-portret-770
demo-portret-70