01Począwszy od 2016 roku aktualne zapytania ofertowe Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki publikowane są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

02Zapytania ofertowe z lat 2014 i 2015 roku zamieszczone są na naszej starej stronie internetowej