W połowie czerwca w Krakowie odbyły się 3 kolejne debaty środowiskowe w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Tym razem debaty dotyczyły barier we wdrażaniu KPON w środowisku osób przewlekle chorych, głuchoniewidomych i głuchych.

 

Cykl debat w Krakowie - część 2

Trzecia część krakowskich debat odbyła się w dniach 13 - 15 czerwca 2016 roku. Pierwsza debata była przeznaczona dla środowiska osób przewlekle chorych, kolejna dla głuchoniewidomych oraz ostatnia dla osób głuchych. Tak jak poprzednio uczestnikami debat byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji społecznych z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

13 czerwca 2016 roku. Debata dla środowiska osób z chorobami przewlekłymi

Debata dla osób z chorobami przewlekłymi - widok na salę konferencyjną w stronę ekranu.

Ekspertem zagranicznym poniedziałkowej debaty był John Peter Mary Wubbe, holenderski specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej, stowarzyszony z European Patients Platform of Science and Industry, organizacją która w swój proces decyzyjny włącza pacjentów. W swoim bagażu doświadczeń posiada również udział przy tworzeniu EuDiPPA - Europejskiego Sojuszu Wymiany Informacji Między Pacjentami oraz udział w inicjatywie powstania organizacji DocSWISS zajmującej się dostarczaniem danych na potrzeby European Public Health Alliance. Debata przebiegła spokojnie i na bardzo wysokim poziomie.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-06-13 Kraków choroby przewlekłe.pdf

Fotorelacja:

 

14 czerwca 2016 roku. Debata dla środowiska osób głuchoniewidomych

Debata dla osób głuchoniewidomych - widok na salę konferencyjną w stronę ekranu

 

Debata dla środowiska głuchoniewidomych zapadnie w naszej pamięci na bardzo długi czas. Uczestnicy wyrozumiale zareagowali na początkowe problemy techniczne usług wspomagających osoby słabosłyszące. To nie przeszkodziło w sprawnym przeprowadzeniu debaty. Wybrańcem losu okazał się Pan Wojciech Wybraniec z firmy Novatel, który pomimo zgłoszenia potrzeby instalacji pętli indukcyjnej w tym samym dniu, w ciągu półtorej godziny przyjechał z oddalonych o 90 kilometrów Katowic po to by umożliwić sprawną komunikację osób z niepełnosprawnością słuchu. To jednak nie był koniec wrażeń w tym dniu. Pan Marcin Behlert, właściciel firmy Behlert & Behlert - Tłumaczenia i Konferencje z Krakowa, osobiście, na rowerze przyjechał aby wspomóc instalację pętli. Z tak profesjonalnymi kontrahentami aż miło współpracować. Mamy nadzieję, że nasze wspólne doświadczenia pozwolą nam skutecznie zwiększać dostępność kolejnych debat.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-06-14 Kraków osoby głuchoniewidome.pdf

Fotorelacja:

 

15 czerwca 2016 roku. Debata dla środowiska osób głuchych

Debata dla osób głuchych - widok na salę konferencyjną w stronę kabiny do tłumaczeń symultanicznych. Przemawia ekspert zagraniczny.

 

Ekspertem debaty dla osób głuchych był Yannis Yallouros, głuchy od urodzenia, członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Pomimo młodego wieku został wybrany najmłodszym Sekretarzem Generalnej Greckiej Federacji Głuchych Sportowców. Uczestnicy byli bardzo chętni do dyskusji, w związku z czym wywiązała się żywa dyskusja, aczkolwiek często bezszelestna. Debatę dla głuchoniewidomych i głuchych wspomagali tłumacze języka migowego za co im serdecznie dziękujemy.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-06-15 Kraków głusi.pdf

Fotorelacja:

 

 

 

Autor: Paweł Limek

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

 

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.