28 czerwca tego roku w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób chorych przewlekle. Ekspertem zagranicznym był John Peter Mary Wubbe, holenderski specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej, stowarzyszony z European Patients Platform of Science and Industry, organizacją która w swój proces decyzyjny włącza pacjentów.

Widok na salę zza uczestników - w ustawieniu stołów wysp roboczych dookoła ustawieni uczestnicy debaty.

Debatę poprowadzili moderatorzy LFOON-SW: Alicja Jankiewicz - Prezes LFOON-SW, Kamil Kabasiński - zaangażowany również w działania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem i Agata Kapiec - terapeuta Fundacji Alpha w Lublinie.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-06-28 Lublin choroby przewlekłe.pdf

Fotorelacja:

Autor: Paweł Limek

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.