7 i 8 lipca w Lublinie odbyły się debaty dla środowiska osób z niepełnosprawnością słuchu. Pierwsza z nich była poświęcona osobom głuchym, druga natomiast osobom słabosłyszącym. Organizacja wydarzeń obfitowała w wiele udogodnień tj. pętla indukcyjna, symultaniczny przekaz tekstowy, czy tłumaczenie na polski język migowy.

Debaty poprowadzili moderatorzy: Anna Bieganowska, Łukasz Lewicki. Wsparcia organizacyjnego udzielała Pani Alicja Jankiewicz - Prezes LFOON-SW.

Debata 7 lipca 2016 roku - dla osób głuchych

Widok na salę w stronę ekranu. Z prawej strony kamerzysta. W tle tłumacz języka migowego, oraz prezentacja multimedialna i symultaniczny przekaz tekstowy.

Ekspertem zagranicznym debaty dla osób głuchych był Pan Yannis Yallouros, grecki działacz na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu. W 1998 r. wybrany najmłodszym Sekretarzem Generalnym Greckiej Federacji Głuchych Sportowców. Od 2013 roku wiceprzewodniczący Europejskiej Unii Głuchych. Jest także członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-07-07 Lublin głusi.pdf

Fotorelacja:

Debata 8 lipca 2016 roku - dla osób słabosłyszących

Widok na salę konferencyjną w stronę ekranu. Uczestnicy debatują siedząc do siebie przodem po dwóch stronach stołów w podkowie.

Swoim doświadczeniem z uczestnikami debaty dla osób słabosłyszących dzieliła się Pani Lidia Best, Vice- Prezydent Europejskiej Federacji Słabosłyszących (EFHOH), Prezes Związku Osób Późno-ogłuchłych ( NADP), Ekspert ICT( technologia informacyjna i komunikacja) w Europejskim Forum Niepełnosprawnych ( EDF), Członek Komitetu Kobiet w EDF. 

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-07-08 Lublin osoby słabosłyszące.pdf

Fotorelacja:

Autor: Paweł Limek

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.