14. X. 2016 r. przeprowadzimy warsztaty seminaryjne podczas Wschodnich Targów Rehabilitacji w Lublinie. Wezmą w nich udział przedstawiciele Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych oraz organizacji osób niepełnosprawnych  z całego województwa lubelskiego. Tematem przewodnim będzie Wdrażanie Konwencji  ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

 

W programie będzie 5 bloków tematycznych poświęconych artykułom Konwencji. Ich moderatorami  będą członkowie Lubelskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Wykładowcami będą przedstawiciele administracji samorządowej województwa lubelskiego, administracji rządowej i Społecznych  Rad ds. Osób Niepełnosprawnych z innych województw.

 

Relacja z warsztatów seminaryjnych.

 

 

Projekt "Informacja i Współpraca" został dofinansowany przez Województwo Lubelskie

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego