W środę, 14 czerwca 2016 roku, odbyła się druga we Wrocławiu debata środowiskowa tym razem dla środowiska osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Swoim doświadczeniem dzielił się Pan Erik Olsen.

Debata odbyła się w ścisłym centrum miasta, w budynku dostosowanym architektonicznie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. w sali konferencyjnej Q Hotel Wrocław Plus.

Widok na salę konferencyjną zza stanowiska eksperta. Uczestnicy usadzeni w podkowie dookoła sali.

Ekspertem zagranicznym był Pan Erik Olsen, duński działacz i wolontariusz na rzecz osób z problemami zdrowia psychicznego. W 2009 roku Erik Olsen został członkiem zarządu i członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Jest inicjatorem tworzenia organizacji krajowych i zagranicznych, w których uruchomieniu oraz w działaniu  uczestniczyły tylko i wyłącznie osoby z problemami zdrowia psychicznego.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-09-14 Wrocław osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego.pdf

Fotorelacja:

Autor: Paweł Limek
Fotografie: Kamil Artur Kuliński
 
Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.