Kolejna tura debat, którą rozpoczęliśmy w środę 21 września 2016 roku. Wydarzenie obfitowało w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością słuchu, gdyż jedynie w ten sposób można było zapewnić równe szanse wypowiedzi wszystkim uczestnikom.

Na miejsce debaty wybrano hotel Ibis Styles we Wrocławiu, który znajduje się w dogodnej lokalizacji dla uczestników debaty oraz jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podczas debaty były zapewnione następujące udogodnienia:

  • tłumaczenie w Międzynarodowym i Polskim Języku Migowym
  • Symultaniczny Przekaz Tekstowy, czyli odzwierciedlenie treści mówionej w postaci relacji na ekranie,
  • pętla indukcyjna, tj. mechanizm przekazujący sygnał z mikrofonów bezpośrednio do aparatów słuchowych.

Widok na salę konferencyjną z rogu pomieszczenia. Uczestnicy zwróceni w stronę ekranu, tyłem do obiektywu czekają uczestniczą w debacie.

Ekspertem zagranicznym debaty był Pan Johan Wesemann, osoba głucha z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządzających oraz kontrolnych w obszarach edukacji i pracy socjalnej na rzecz osób głuchych w Holandii. W latach 1992-1999 pełnił funkcję dyrektora w Europejskim Związku Osób Niesłyszących, mającą siedzibę w Brukseli. W latach 1993-1999 był także przewodniczącym Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. W ostatnim czasie Wesemann zaangażował się w badanie poświęcone sytuacji życiowej osób głuchych w Sudanie Południowym (październik 2015 r.) oraz w realizację projektu dla głuchej młodzieży w Etiopii w ramach programu Erasmus.

Sam fakt porozumiewania się z uczestnikami debaty międzynarodowym językiem migowym przez Pana Johana oraz rzadka znajomość tegoż języka w Polsce uświadomił nas o barierach w komunikacji osób głuchych ponad granicami kraju. Polski Język Migowy nie jest językiem międzynarodowym. Z kolei IS (International Sign language lub inaczej Gestuno) jest językiem stosunkowo nowym, wymyślonym na potrzeby komunikacji podczas konferencji Światowej Federacji Głuchych (WFD). Także już na etapie planowania debaty mogliśmy wyciągnąć pierwsze wnioski na temat barier w komunikacji osób głuchych z obcokrajowcami. Z pomocą zapewnienia tłumaczenia w międzynarodowym języku migowym podczas naszej debacie przyszła Fundacja FONIS z Wrocławia, która w znacznym stopniu przyczyniła się do znalezienia dostępnego i chętnego tłumacza. Bardzo dziękujemy!

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-09-21 Wrocław głusi.pdf

Fotorelacja:

Autor: Paweł Limek
Fotografie: Kamil Artur Kuliński
 
Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.