27 września 2016 roku we Wrocławiu odbyła się debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzrokową. Była to najliczniejsza debata, spośród wszystkich które mieliśmy przyjemność organizować!

Tym razem wydarzenie miało miejsce w hotelu Ibis Styles Wrocław znajdującym się tuż obok Dworca Kolejowego Wrocław Główny, do którego osoby niewidome i niedowidzące miały ułatwione dojście.

Początek debaty. Widok na salę zza wysp roboczych z uczestnikami. W tle moderatorzy i ekran multimedialny.

Ekspertem zagranicznym debaty był Pan Sinan Tafaj, albański prawnik i obrońca praw człowkieka. Pan Sinan jest: Członkiem Zarządu Europejskiej Unii Osób Niewidomych, Przewodniczącym Albańskiego Stowarzyszenia Osób Niewidomych, Wiceprzewodniczącym Albańskiej Rady Narodowej ds. Osób Z Niepełnosprawnościami (członkiem-obserwatorem Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych).

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-09-27 Wrocław niepełnosprawność wzroku.pdf

Fotorelacja:

Autor: Paweł Limek
Fotografie: Kamil Artur Kuliński
 
Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.