W środę 28 września odbyła się debata dla środowiska osób chorych przewlekle. Do działania namawiał Pan John Wubbe, holenderski specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Wydarzenie miało miejsce w Q Hotel Wrocław Plus, gdzie osoby z niepełnosprawnością bez barier mogą dyskutować na tematy związane z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz o barierach jakie napotykają w życiu codziennym.

Widok na salę konferencyjną. Uczestnicy debaty ustawieni w podkowie. Na dalszym planie Pan Wubbe rysujący wykres na flipczarcie.

Do działania namawiał Pan John Wubbe, holenderski specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej, który sam przeszedł wielonarządowy przeszczep, co znacznie wpłynęło na jego myślenie o roli pacjenta - wzrosło w nim przekonanie o konieczności zaangażowania samych pacjentów w prace wielostronnych organizacji z dziedziny służby zdrowia. To zaprowadziło go do European Patients Platform of Science and Industry, organizacji, która w swój proces decyzyjny włącza pacjentów. Aby uporządkować zbierane dane na temat pacjentów, John Wubbe stworzył EuDiPPA - Europejski Sojusz Wymiany Informacji Między Pacjentami. Także z jego inicjatywy powstała organizacja DocSWISS, zajmującą się dostarczaniem danych na potrzeby European Public Health Alliance.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-09-28 Wrocław choroby przewlekłe.pdf

Fotorelacja:

Autor: Paweł Limek
Fotografie: Kamil Artur Kuliński
 
Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.