5.12.2016 to data czwartego wyjazdu realizowanego w ramach projektu IMPULS 2016. Przedstawiciele zaproszonych przez nas organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenów województwa lubelskiego mieli okazję po raz kolejny poznać od wewnątrz działanie placówek zajmujących się rehabilitacją, wychowaniem oraz edukacją osób niepełnosprawnych.

Tym razem odwiedziliśmy powiaty lubartowski, bialski i włodawski.

 

021

 

Dla niektórych z uczestników wyjazdu, możliwość poznania zupełnie nowych metod, technik oraz narzędzi pracy z dziećmi i młodymi osobami niepełnosprawnymi w nowo urządzonych pracowniach, internatach, salach rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych gabinetach, była niezwykle cennym doświadczeniem. Artterapia, fizjoterapia, dogoterapia czy też zajęcia w nurcie metody Tomatisa to tylko niektóre z form rehabilitacji jakim mieliśmy możliwość się przyjrzeć. Rozmowa z opiekunami oraz kadrą nauczycielską także dała nowe, świeże spojrzenie na potrzeby i problemy dzieci min. autystycznych.

Za miłe przyjęcie oraz fachowe zaopiekowanie się nami ( w tym za bardzo pomocną w ten mroźny dzień herbatę oraz pyszny poczęstunek) dziękujemy:

1. Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Firleju.

2. Stowarzyszeniu Wspólny Świat w Białej Podlaskiej i placówkom oświatowo- wychowawczym prowadzonym przez Stowarzyszenie, takim jak: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Ośrodek Terapii.

3. Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Zalutyniu.

4. Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. Ks. Jana Twardowskiego we Włodawie w skład którego wchodzą: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4, Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

 

059

Na szczególne podziękowania zasługuje grupa teatralna „Świetliki”, która przygotowała dla nas niesamowity występ „Dzień z życia biedronki”.

Fotogaleria Kamil Artur Kuliński: http://niepelnosprawni.lublin.pl/iv-wyjazd-studyjny-w-ramach-projektu-impuls-2016/

 

Małgorzata Kuna