Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Wiceprezes Zarządu