Lublin, dn. 18 czerwca 2017 r.

Znak sprawy: R - 03/06/2017/WS


ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ

Szanowni Państwo,

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
REGON 430401170
NIP 946-182-01-02
w ramach procedury badania ceny rynkowej zaprasza do składania ofert

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) a złożona w odpowiedzi oferta nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Rozeznanie ma na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej świadczonych usług celem oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane,
79822000-2 Usługi składu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opracowania graficznego, przygotowania składu do druku oraz wydruk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjnych dla uczestników 20 debat konsultacyjnych, organizowanych w ramach projektu pt. ”Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych- wspólna sprawa”
( POWR.02.06.00-00-006/15-00).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjnych zgodnie z poniższym szczegółowym opisem na które składa się broszura informacyjna- notes wraz z program debaty umieszczone w teczce konferencyjnej:

1) teczka konferencyjna
- teczka konferencyjna- format A4 (po złożeniu) wykonana z kartonu o gramaturze 300 g/m2, z wyraźnie wyprofilowanym grzbietem, wykończona błyszczącą folią, wykonana w druku kolorowym w 900 egzemplarzach,
- teczka konferencyjna musi posiadać elementy graficzne oraz LOGA wskazane przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem przekazanym w formie plików elektronicznych z materiałami graficznymi i LOGO.


2) broszura informacyjna- notes
- broszura informacyjna- notes- format A4 (szycie zeszytowe), wykonana z papieru 80 g/m2, licząca średnio 100 stron, druk czarno-biały, nakład na jedną debatę - 45 szt. co dla całości stanowi 900 egzemplarzy,
- broszura informacyjna- notes- na każdą debatę materiał ten będzie miał odmienną treść. Treści poszczególnych broszur w formie plików elektronicznych zostaną przekazane przez Zamawiającego.


Proszę o przygotowanie odpowiedzi - sporządzenie oferty zawierającej orientacyjną kalkulację kosztów wykonania usług z wykorzystaniem formularza rozeznania cenowego rynku (Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych informacji i dokumentów.

Uprzejmie proszę o złożenie odpowiedzi – ofert w terminie do dnia 20 czerwca 2017 roku do godz. 16:00. w siedzibie Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (adres: ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, pokój nr 14 ) w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Zofia Brzozowska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 513 046 883.


W imieniu Zamawiającego:

Alicja Jankiewicz – Prezes LFOON-SW