Lublin, dn. 23 czerwca 2017 r.

Znak sprawy: R - 05/06/2017/WS

ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ

Szanowni Państwo,

 

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23

REGON 430401170 

NIP 946-182-01-02

w ramach procedury badania ceny rynkowej zaprasza do składania ofert

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) a złożona w odpowiedzi oferta nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Rozeznanie ma na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej świadczonych usług celem oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizacją projektu pt.  „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:  

79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy podczas czterech debat konsultacyjnych organizowanych w Lublinie i w Krakowie, realizowanych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

 Terminy i miejsce realizacji debat:

 

Lp./   Data / Miejsce debaty

Debata dotycząca środowiska :

  07.07.2017 r. LUBLIN

 

osób z niepełnosprawnością słuchową

  11.10.2017 r. LUBLIN

 

osób słabosłyszących

 

  13.09.2017 r. KRAKÓW

 

osób głuchoniewidomych

  22.09.2017 r. KRAKÓW

 

osób z niepełnosprawnością słuchową

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie na każdej z czterech debat symultaniczne tłumaczenie na Polski Język Migowy, w tym posiedzeń i spotkań przez dwóch zmieniających się tłumaczy. 

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na zadania, z których każde obejmuje tożsamy zakres usług zgodnie z poniższym:

 

ZADANIE I -  TŁUMACZ PIERWSZY:

1) Przewidywana liczba uczestników i uczestniczek każdej z czterech debat: maksymalnie 42,

2) Czas trwania każdej z czterech debat w 1 (jednym) dniu – 5 godzin, w tym 2 przerwy 15 minutowe,

 

ZADANIE II -  TŁUMACZ DRUGI:

1) Przewidywana liczba uczestników i uczestniczek każdej z czterech debat: maksymalnie 42,

2) Czas trwania każdej z czterech debat w 1 (jednym) dniu – 5 godzin, w tym 2 przerwy 15 minutowe,

Wynagrodzenie za tłumaczenie będzie rozliczane według czasu tłumaczenia i stawki godzinowej. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane usługi. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany czasu, liczby i terminów debat w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz w przypadku wystąpienia  wyjątkowych sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie będzie potrzeby wykonania tłumaczeń podczas zaplanowanego wydarzenia. 

Zamawiający zapewni miejsce i warunki odpowiednie do realizacji zamówienia. Zapewnienie – w miarę posiadanych możliwości – dostępu do materiałów przydatnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Zwrot udokumentowanych kosztów podróży komunikacji krajowej /autobus, pociąg 2 klasa/ poniesionych w związku z realizacją zamówienia oraz zapewnienie noclegu przed każdą z debat.

Proszę o przygotowanie odpowiedzi - sporządzenie oferty zawierającej orientacyjną kalkulację kosztów wykonania usług z wykorzystaniem formularza rozeznania cenowego rynku (Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych informacji i dokumentów. 

Uprzejmie proszę o złożenie odpowiedzi – ofert w terminie do dnia 26.06.2017 roku do godz. 16:00. w siedzibie Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (adres: ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, pokój nr 14 ) w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dodatkowych informacji udziela Zofia Brzozowska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel.: 513 046 883.

 

 

W imieniu Zamawiającego:

Alicja Jankiewicz – Prezes LFOON-SW