W dniu 20 września 2017 roku w Krakowie odbyła się debata dla osób z niepełnosprawnością spowodowaną chorobami przewlekłymi. Przedmiotem dyskusji były wstępne rekomendacje prawne i pozaprawne wybranych polityk wypracowane w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna sprawa".

Widok z prawego rogu sali. Początek debaty. Uczestnicy usadzeni w podkowie. Prowadzący stoją przodem do nich - przemawiają.

Wydarzenie było przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

9:00 – 10:00 – Rejestracja uczestników debaty
10:00 – 10:30 – Wprowadzenie do tematyki debaty i przedstawienie się uczestników
10:30 – 11:30 – Konsultacja propozycji rekomendacji w obszarach: Sprawy Zagraniczne; Oświata i Wychowanie
11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 – Konsultacja propozycji rekomendacji w obszarach: Szkolnictwo Wyższe; Nauka
13:15 – 13:30 – Przerwa kawowa
13:30 – 14:45 – Konsultacja propozycji rekomendacji w obszarach: Turystyka; Rozwój Wsi
14:45 – 15:00 – Podsumowanie debaty
15:00 – 15:30 – Obiad

Autor: Paweł Limek
Fotografie: Kamil Artur Kuliński
 
Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.