Z okazji obchodzonego w tym roku 700-lecia Miasta Lublin Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki otrzymało Medal za wkład w działania społeczne na rzecz Lublina.

Medal Prezydenta dla LFOON

W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublin Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki otrzymuje Medal 700-lecia Miasta Lublin. Dokument podpisał Prezydent Miasta Lublin - dr Krzysztof Żuk.

Dokument z podziękowaniami - tekst powyżej.