Lublin, dn. 12 września 2017 r.

Znak sprawy: R - 08/09/2017/WS

ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ

Szanowni Państwo,

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
REGON 430401170
NIP 946-182-01-02
w ramach procedury badania ceny rynkowej zaprasza do składania ofert

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) a złożona w odpowiedzi oferta nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Rozeznanie ma na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej świadczonych usług celem oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kod CPV:
79550000-4 Usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania
tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie transkrypcji nagrań z 20 środowiskowych debat konsultacyjnych, organizowanych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie transkrypcji nagrań z 20 środowiskowych debat konsultacyjnych realizowanych w ramach projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00 |Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do opracowań stanowiących przedmiot zamówienia.

Wykonawca w szczególności jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego:

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy nagrania dźwiękowe z 20 debat, realizowanych w Lublinie i w Krakowie, bez pauz i przerw o poprawionej jakości.
2) Transkrypcja polegać będzie na przeniesieniu treści w języku polskim w formie nagrania audio na plik w formacie tekstowym. Wykonawca wyodrębni poszczególne wypowiedzi i wyróżni istotne części nagrania zgodnie ze standardami transkrypcji oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3) Średni czas trwania każdego z 20 nagrań to 3 godziny 45 minut (łącznie wypowiedzi).
4) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności danych zawartych w plikach.
5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i opisania transkrypcji zgodnie z przyjętym szablonem i harmonogramem, przy założeniu, że przewidywany termin realizacji transkrypcji każdego z nagrań wyniesie do 12 dni od dnia przekazania nagrania.

Proszę o przygotowanie odpowiedzi - sporządzenie oferty zawierającej orientacyjną kalkulację kosztów wykonania usług z wykorzystaniem formularza rozeznania cenowego rynku (Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych informacji i dokumentów.

Uprzejmie proszę o złożenie odpowiedzi – ofert w terminie do dnia 20 września 2017 roku do godz. 16:00. w siedzibie Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (adres: ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, pokój nr 14 ) w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Zofia Brzozowska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 513 046 883.


W imieniu Zamawiającego:

Alicja Jankiewicz – Prezes LFOON-SW