Lublin, dn. 06 października 2017 r.

Znak sprawy: R - 09/10/2017/WS

ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ

Szanowni Państwo,

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
REGON 430401170
NIP 946-182-01-02
w ramach procedury badania ceny rynkowej zaprasza do składania ofert

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) a złożona w odpowiedzi oferta nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Rozeznanie ma na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej świadczonych usług celem oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wydruku w Brajlu (alfabet Braille’a) oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjnych dla uczestników i uczestniczek debat konsultacyjnych, organizowanych w ramach projektu pt. ”Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych- wspólna sprawa” ( POWR.02.06.00-00-006/15-00)

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Wydrukowanie w brajlu materiałów informacyjnych w ilości 14 (czternaście) kompletów, dla uczestników i uczestniczek debat realizowanych w ramach ww. projektu, (w tym jeden egzemplarz do dokumentacji projektu) zgodnie z poniższym szczegółowym opisem;
2. Dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego.

Opis kompletnego 1 egzemplarza materiałów informacyjnych:
Komplet materiałów informacyjnych dla jednego uczestnika/ uczestniczki debat dotyczących środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku, składa się z 4 (czterech) broszur informacyjnych (każda z czterech broszur zawiera inną treść) wydrukowanych w Brajlu (alfabet Braille’a).
Komplet materiałów informacyjnych należy wykonać w szczególności zgodnie z poniższym:
Specyfikacja:
a) Format A 4;
b) Kolorowa okładka, z nadrukiem 4+0 i elementami graficznymi w postaci LOGO, według projektu przekazanego przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy; papier o gramaturze minimum 250 g/m2;
c) Każda broszura przekazana do przedrukowania ma objętość 40 stron (zadrukowanych czcionką 12 Ariel);
d) Środek: Papier o gramaturze minimum 150 g/m2;
e) Oprawa: spirala.

Wykonawca w szczególności jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego:
1) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i wykonania druku w alfabecie Braille’a na podstawie przesłanych przez Zamawiającego plików tekstowych;
2) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych uwag i zaleceń Zamawiającego, chyba że uwagi te nie są możliwe do wprowadzenia ze względów technicznych lub nie są zgodne z obowiązującym prawem.

Proszę o przygotowanie odpowiedzi - sporządzenie oferty zawierającej orientacyjną kalkulację kosztów wykonania usług z wykorzystaniem formularza rozeznania cenowego rynku (Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych informacji i dokumentów.

Uprzejmie proszę o złożenie odpowiedzi – ofert w terminie do dnia 12 października 2017 roku do godz. 16:00. w siedzibie Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (adres: ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, pokój nr 14 ) w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Zofia Brzozowska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 513 046 883.


W imieniu Zamawiającego:

Alicja Jankiewicz – Prezes LFOON-SW