Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Członek Zarządu