Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy – projekt jest realizowany w okresie 01.08.2020 do 10.11.2020 przy wsparciu środków finansowych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach projektu 10 osób z terenu województwa lubelskiego uzyska wsparcie od doradcy środowiskowego, psychologa i doradcy zawodowego w swoich dążeniach do wejścia na rynek pracy.