Logo projektu Godność i Dostępność

W okresie 05.11.2021 do 15.12.2021 realizujemy ze środków Województwa Lubelskiego -  z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie projekt ,,Godność i Dostępność”.

Zadanie projektu - rozpoczęcie na terenie naszego województwa kampanii informacyjnej dotyczącej  akcji społecznej ,,Przewijamy Polskę” ,której celem  jest - stworzenie w całym kraju sieci miejsc, gdzie  w komfortowych warunkach, nieurągających ludzkiej godności, będzie można wykonać codzienny zabieg higieniczny dorosłej osoby z niepełnosprawnością używającej pieluch lub pieluchomajtek. W ramach projektu zostanie  przygotowany krótki filmik o celu akcji -do udostępniania w mediach społecznościowych /niepełnosprawni.lublin.pl i innych podejmujących tematykę środowisk osób z  niepełnosprawnościami/ , wykonany baner/rollup akcji oraz zostanie przygotowanych 300 szt. pakietów informacyjnych  o celu akcji/ teczka, naklejki z logo akcji, ulotka ,ankieta dostępnego miejsca, kalendarzyk/ ,które zostaną dostarczone  członkom Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rad Seniorów  i Koordynatorów Dostępności z naszego województwa.

Projekt "Godność i Dostępność" został dofinansowany przez Województwo Lubelskie

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego