Środowa (z 25. V. 2016 r.) debata środowiskowa wokół praw osób z zaburzeniami psychicznymi stanowiła kolejną, lubelską odsłonę realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

17 maja 2016 roku w Hotel Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi. Uczestnicy podnosili najistotniejsze kwestie dotyczące barier we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w tym środowisku.

13 maja 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się pierwsza, inauguracyjna debata środowiskowa w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Debata była przeznaczona dla reprezentantów środowiska osób z niepełnosprawnością ruchową.

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu nową wersję naszej strony internetowej, która jest zgodna ze zaleceniami specyfikacji WCAG 2.0 na poziomie AA.  Strona została wdrożona dzięki „Pakietowi Szybki Start JNGO v1”, opracowanemu w projekcie „Kuźnia Dostępnych Stron”.

Osoby zainteresowane treściami zamieszczonymi w poprzedniej wersji strony www.lfoon.lublin.pl proszone są o skierowanie się na adres: www.stary.lfoon.lublin.pl