28 czerwca tego roku w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób chorych przewlekle. Ekspertem zagranicznym był John Peter Mary Wubbe, holenderski specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej, stowarzyszony z European Patients Platform of Science and Industry, organizacją która w swój proces decyzyjny włącza pacjentów.

20 czerwca tego roku w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy nie zawiedli - przybyli licznie i wspólnie debatowali nad barierami we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w lubelskich i podkarpackich warunkach.

Cykl debat w Krakowie - część trzecia

W połowie czerwca w Krakowie odbyły się 3 kolejne debaty środowiskowe w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Tym razem debaty dotyczyły barier we wdrażaniu KPON w środowisku osób przewlekle chorych, głuchoniewidomych i głuchych.

Cykl debat w Krakowie - część druga

Kolejne debaty w Krakowie. Tym razem przeprowadzone dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku, doświadczających problemów zdrowia psychicznego oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy nie zawiedli i przybyli licznie.

Cykl debat w Krakowie - część pierwsza

Od 1 do 3 czerwca w Krakowie w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa" odbyły się 3 debaty dla przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Kraków przywitał nas gościną i otwartością na potrzeby osób niepełnosprawnych, dzięki czemu debaty odbyły się zgodnie z planem.

31 maja 2016 roku w Hotel Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. Nie było narzekania i utyskiwania. Była merytoryczna dyskusja w trzech obszarach: edukacja, dostęp do dóbr kultury i sportu oraz empowerment.

Środowa (z 25. V. 2016 r.) debata środowiskowa wokół praw osób z zaburzeniami psychicznymi stanowiła kolejną, lubelską odsłonę realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

17 maja 2016 roku w Hotel Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi. Uczestnicy podnosili najistotniejsze kwestie dotyczące barier we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w tym środowisku.

13 maja 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się pierwsza, inauguracyjna debata środowiskowa w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Debata była przeznaczona dla reprezentantów środowiska osób z niepełnosprawnością ruchową.

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu nową wersję naszej strony internetowej, która jest zgodna ze zaleceniami specyfikacji WCAG 2.0 na poziomie AA.  Strona została wdrożona dzięki „Pakietowi Szybki Start JNGO v1”, opracowanemu w projekcie „Kuźnia Dostępnych Stron”.