Osoby zainteresowane treściami zamieszczonymi w poprzedniej wersji strony www.lfoon.lublin.pl proszone są o skierowanie się na adres: www.stary.lfoon.lublin.pl

Logo projektu Godność i Dostępność

W okresie 05.11.2021 do 15.12.2021 realizujemy ze środków Województwa Lubelskiego -  z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie projekt ,,Godność i Dostępność”.

Logo projektu Sprawna Komunikacja

W okresie 15.10.2021 do 15.12.2021 realizujemy ze środków Województwa Lubelskiego -  z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie projekt ,,Sprawna Komunikacja”.

Logo projektu Promowanie aktywności  osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

W okresie 1 czerwca 2021 roku do 10 grudnia 2021 roku realizujemy przy wsparciu środków z Województwa Lubelskiego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie projekt ,,Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”.

Logo projektu Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, (w tym działania związane z promocją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych)

Celem projektu jest organizacja Konferencji Informacyjnej ,,Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych -wyzwania, propozycje rozwiązań w roku 2021" dla członków Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego.

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy” ma na celu zwiększenie szans na rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie województwa lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdra zania postanowień Konwencji.

W dniu 1 marca 2016 r. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) wraz z czterema partnerami, którymi są: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (W-MSON), Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (LFOON-SW), Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) oraz kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (DZP), rozpoczęło realizację projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

Logo projektu Biura Karier dla Osób Niepełnosprawnych

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki zapraszają osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie BIURO KARIER realizowanym na terenie województw lubelskiego od 2004 r. do dziś ze środków własnych i pozyskanych z różnych źródeł dotacyjnych w kolejnych latach.

Niepelnosprawni.lublin.pl - to profesjonalna, kompletna i stale aktualizowana baza informacji dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższego środowiska. Portal jest opracowywany i moderowany przez wolontariuszy, w dużej mierze są to osoby z niepełnosprawnością.