To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Projekt „Centrum Informacyjno-Poradnicze” ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpłatnego dostępu do informacji środowiskowych oraz prawnych, a także do poradnictwa psychologicznego.

Zadanie ma na celu aktualizację, opracowanie i wydanie Poradnika Teleadresowego dla Środowiska Osób Niepełnosprawnych z Województwa Lubelskiego w nakładzie 1000 szt. oraz opracowanie jego internetowej wersji. Zapotrzebowanie na tego typu publikację jest sygnalizowane zarówno przez środowisko osób z niepełnosprawnościami jak i jego otoczenie Nakład Poradnika z 2014 r. został zupełnie wyczerpany.

W ramach projektu zorganizujemy sześć 30 godzinnych podstawowych kursów komputerowych dla grup 5 osobowych składających się z członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych z 6 powiatów województwa lubelskiego.

14. X. 2016 r. przeprowadzimy warsztaty seminaryjne podczas Wschodnich Targów Rehabilitacji w Lublinie. Wezmą w nich udział przedstawiciele Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych oraz organizacji osób niepełnosprawnych  z całego województwa lubelskiego. Tematem przewodnim będzie Wdrażanie Konwencji  ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Głównym celem realizacji zadania publicznego jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne, podniesienie ich poziomu motywacji do aktywności zawodowej oraz przełamanie istniejących barier przed podjęciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W trakcie realizacji  zadania 6 osobom  niepełnosprawnym umożliwimy przez 3 miesiące  wykonywanie  pracy  w ramach zadań projektowych LFOON-SW.

Projekt zakłada zorganizowanie 4 wizyt studyjnych w 16 wybranych placówkach (ośrodki rehabilitacji i edukacji) województwa lubelskiego. Zaprosimy członków organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością do udziału w projekcie. 40 osób zapozna się z różnorodnymi formami działań w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością prowadzonych w odwiedzanych placówkach.

W dniu 1 marca 2016 r. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) wraz z czterema partnerami, którymi są: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (W-MSON), Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (LFOON-SW), Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) oraz kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (DZP), rozpoczęło realizację projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

Logo projektu Biura Karier dla Osób Niepełnosprawnych

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki i Warmińsko–Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zapraszają osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie BIURO KARIER realizowanym na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i lubelskiego od stycznia 2015 r. do marca 2017 r.

Niepelnosprawni.lublin.pl - to profesjonalna, kompletna i stale aktualizowana baza informacji dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższego środowiska. Portal jest opracowywany i moderowany przez wolontariuszy, w dużej mierze są to osoby z niepełnosprawnością.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Przedmiotem działalności „Centrum Informacyjno – Poradniczego dla Osób Niepełnosprawnych” jest świadczenie usług informacyjnych i poradniczych oraz konsultacji dla środowiska osób niepełnosprawnych.