Widok na salę z lewego rogu. Początek debaty. Prowadzący stoją przodem do uczestników.

W dniu 3 października 2017 roku w Krakowie odbyła się debata dla środowiska osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Przedmiotem dyskusji były wstępne rekomendacje prawne i pozaprawne wybranych polityk wypracowane w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna sprawa".

Widok na salę konferencyjną z lewego rogu sali. Uczestnicy usadzeni w podkowie. Początek debaty. Prowadzący stoją przed ekranem przodem do uczestników.

W dniu 2 października 2017 roku w Krakowie odbyła się debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością ruchową. Przedmiotem dyskusji były wstępne rekomendacje prawne i pozaprawne wybranych polityk wypracowane w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna sprawa".

Początek debaty. Widok z prawego rogu sali. Uczestnicy ustawieni w podkowie. Na drugim planie widoczny ekran multimedialny z prezentacją oraz ekran z symultanicznym przekazem tekstowym. Moderatorzy i tłumacz języka migowego stoją przed ekranami. Są zwróceni do uczestników.

W dniu 22 września 2017 roku w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób głuchych. Przedmiotem dyskusji były wstępne rekomendacje prawne i pozaprawne wybranych polityk wypracowane w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna sprawa".

Początek debaty. Widok z prawego rogu sali. Uczestnicy ustawieni w podkowie. Część z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Prowadzący stoją przed tablicą multimedialną i są zwróceni twarzami do uczestników.

W dniu 21 września 2017 roku w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób niepełnosprawnych ruchowo. Przedmiotem dyskusji były wstępne rekomendacje prawne i pozaprawne wybranych polityk wypracowane w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna sprawa".

Widok z prawego rogu sali. Początek debaty. Uczestnicy usadzeni w podkowie. Prowadzący stoją przodem do nich - przemawiają.

W dniu 20 września 2017 roku w Krakowie odbyła się debata dla osób z niepełnosprawnością spowodowaną chorobami przewlekłymi. Przedmiotem dyskusji były wstępne rekomendacje prawne i pozaprawne wybranych polityk wypracowane w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna sprawa".

Widok na salę konferencyjną z rogu sali. Początek debaty. Prowadzący stoją przodem do uczestników.

W dniu 19 września 2017 roku w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością spowodowaną zaburzeniami i urazami neurologicznymi. Przedmiotem dyskusji były wstępne rekomendacje prawne i pozaprawne wybranych polityk wypracowane w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna sprawa".