W okresie 01.08.2020 do 15.11.2020 realizujemy przy wsparciu środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie projekt „Pakiety Informacyjne dla członków Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczące wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Kontynuacja działań informacyjno poradniczych prowadzonych przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki od 2000 roku dla osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego.

Zarząd Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki zawiadamia, że:  w dniu 29.06.2020 r. o godz. 11.00 w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków  LFOON – SW

Projekt „Centrum Informacyjno-Poradnicze” ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpłatnego dostępu do informacji środowiskowych oraz prawnych, a także do poradnictwa psychologicznego.

List do Pani Prezes na okoliczność Jubileuszu.

Medal 700-lecia Miasta Lublin

Z okazji obchodzonego w tym roku 700-lecia Miasta Lublin Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki otrzymało Medal za wkład w działania społeczne na rzecz Lublina.