28 czerwca tego roku w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób chorych przewlekle. Ekspertem zagranicznym był John Peter Mary Wubbe, holenderski specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej, stowarzyszony z European Patients Platform of Science and Industry, organizacją która w swój proces decyzyjny włącza pacjentów.

20 czerwca tego roku w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy nie zawiedli - przybyli licznie i wspólnie debatowali nad barierami we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w lubelskich i podkarpackich warunkach.

Cykl debat w Krakowie - część trzecia

W połowie czerwca w Krakowie odbyły się 3 kolejne debaty środowiskowe w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Tym razem debaty dotyczyły barier we wdrażaniu KPON w środowisku osób przewlekle chorych, głuchoniewidomych i głuchych.

Cykl debat w Krakowie - część druga

Kolejne debaty w Krakowie. Tym razem przeprowadzone dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku, doświadczających problemów zdrowia psychicznego oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy nie zawiedli i przybyli licznie.

Cykl debat w Krakowie - część pierwsza

Od 1 do 3 czerwca w Krakowie w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa" odbyły się 3 debaty dla przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Kraków przywitał nas gościną i otwartością na potrzeby osób niepełnosprawnych, dzięki czemu debaty odbyły się zgodnie z planem.

31 maja 2016 roku w Hotel Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. Nie było narzekania i utyskiwania. Była merytoryczna dyskusja w trzech obszarach: edukacja, dostęp do dóbr kultury i sportu oraz empowerment.