Wróć do widoku mapyFundacja Alpha

Celem Fundacji Alpha jest niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wsparcie ich rodzin. Prowadzi kompleksową terapię i edukację, rehabilitację medyczną, fizyczną, psychiczną, społeczną i zawodową, zgodniez najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi. Broni interesów i praw dzieci oraz osób dorosłych dotkniętych tymi chorobami, zajmuje się promocją problemów i potrzeb osób chorych, przeciwdziała ich marginalizacji społecznej. Prowadzi NZOZ Centrum Terapii Autyzmu Alpha oraz ośrodek rehabilitacji dziennej dla osób niedosłyszących i głuchych (więcej informacji w rozdziale Rehabilitacja). Rodziny mogą liczyć tu na specjalistyczną pomoc: diagnozę i konsultacje psychiatryczne, terapię indywidualną, logopedyczną, zajęcia z komunikacji alternatywneji wspomagającej, integrację sensoryczną, treningi umiejętności społecznych. Centrum prowadzi także badania aktualnego poziomu funkcjonowania osób z autyzmem, konsultacje dla rodziców i rodzeństwa, szkolenia i warsztaty dla rodziców i profesjonalistów.

Profil na facebooku: https://www.facebook.com/fundacjaalpha

Adres:

ul. Cicha 10, 20-078 Lublin

Telefon:

81 532 58 06