Wróć do widoku mapyFundacja Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Uczy, jak poruszając się na wózku prowadzić normalne życie i osiągać wyznaczone cele. Instruktorzy Aktywnej Rehabilitacji, najczęściej osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, odwiedzają szpitale i placówki rehabilitacyjne, starają się zachęcić pacjentów do ćwiczeń fizycznych i aktywnej rehabilitacji. Na obozach szkoleniowo-rehabilitacyjnych pierwszego stopnia, przekazywane są praktyczne i niezbędne umiejętności oraz informacje. Koordynatorzy FAR prowadzą regionalne punkty informacyjne, grupy treningowe, szkolenia specjalistyczne oraz szkolenia dla personelu medycznego i służb pomocniczych. FAR prowadzi również Agencję Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych (więcej w rozdziale „Zatrudnienie”). Lubelska Fundacja jest Oddziałem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” z siedzibą przy ulicy Inspektowej 1 w Warszawie.

Profil na facebooku: https://www.facebook.com/far.regionlubelski?fref=ts

Adres:

al. Kraśnicka 127/129 (p.1, II pietro), 20-718 Lublin

Telefon:

81 526 10 24