Wróć do widoku mapyFundacja M-ART

Fundacja M-Art swoją działalność rozpoczęła pod koniec 2014 roku. Zajmuję się działalnością w sferze kultury, sztuki i edukacji. Prowadzi warsztaty artystyczne w różnych grupach wiekowych oraz w grupach integracyjnych. Fundacja zajmuje się również organizacją szkoleń w zakresie technik plastycznych i edukacji artystycznej.

Działania Fundacji:

  • zajęcia z edukacji artystycznej wśród dzieci i młodzieży w tym propagowanie tradycji i rękodzieła ludowego,
  • warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych,
  • działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnym społeczeństwem,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez pracę w kołach zainteresowań, udział w imprezach kulturalnych,
  • kształtowanie środowiska wychowawczego, ze szczególnym uwzględnieniem formy wychowania przez sztukę,
  • działalność informacyjna.

 

Adres:

ul. Wallenroda 9/45, 20-607 Lublin

Telefon:

tel.502 489 535