Wróć do widoku mapyFundacja Teatroterapia Lubelska

Fundacja organizuje i finansuje działania kulturalno-artystyczne oraz naukowe związanych z Teatroterapią Lubelską w środowisku osób niepełnosprawnych. Są to m.in.: spektakle teatralne, koncerty, festiwale i wystawy z udziałem artystów niepełnosprawnych z całego świata. Organizuje kursy i warsztatyw zakresie teatroterapii i artterapii oraz wykorzystania teatru w rehabilitacjii edukacji. Prowadzi konferencje, sympozja, seminaria, programy naukowo-badawcze, projekty wydawnicze. Udziela pomocy organizacyjnej i materialnej twórcom niepełnosprawnym i innym osobom, a także jednostkom organizacyjnym. Prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej o specjalności teatroterapeutycznej (więcej w rozdziale „Zatrudnienie”). Fundacja ponadto organizuje i finansuje turnusy rehabilitacyjne, poradnictwo psychologiczne i prawne, promuje i wspiera zatrudnienie osób niepełnosprawnych, pomaga w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalno-bytowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, np. poprzez zbiórki żywności i odzieży.

Profil na facebooku: https://www.facebook.com/teatroterapialubelska

Adres:

ul. Mlodej Polski 32/144, 20-863 Lublin

Telefon:

502 174 209