Wróć do widoku mapyKlub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SKRON

Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (SKRON) w Janowie Lubelskim działa od 1992r., zrzesza 106 członków niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności z powiatu janowskiego jak i spoza: kraśnicki, biłgorajski, stalowowolski. Spotkania odbywają się w każdy wtorek tygodnia od godz. 16.00 - 19.00.

Stowarzyszenie swoje cele realizuj przez:
1. Osiągnięcie możliwego pełnego usamodzielnienia osób niepełnosprawnych.
2. Zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych.
3. Integracja osób niepełnosprawnych poprzez uprawianie różnych form sportu.
4. Dążenie do zniesienia barier architektonicznych.
5. Rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji.
6. Szkolenie osób niepełnosprawnych oraz kadr.
7. Organizacja obozów rehabilitacyjnych.
8. Informacje i publikacje związane z prowadzoną działalnością.
9. Przynależność do krajowej organizacji dla osób niepełnosprawnych.
10. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i założeniach statutowych.
11. Obronę interesów osób niepełnosprawnych.

 

Adres:

ul.Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski

Telefon:

503 173 769

E-mail:

kronjanowlub@op.pl