Wróć do widoku mapyLubelski Zwiazek Inwalidów Narządu Ruchu

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu zrzesza osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, spowodowanym schorzeniami narządu ruchu oraz osoby pełnosprawne pragnące działać na ich rzecz. Celem Związku jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększanie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. Działania organizacji zmierzają do stworzenia uregulowań prawnych, zapewniających równe szanse w zakresie dostępu do nauki, zatrudnienia, wypoczynku oraz likwidację wszelkich barier, uniemożliwiających pełną integrację z resztą społeczeństwa. W siedzibie Związku mieści się Punkt informacji dla osób niepełnosprawnychi ich rodzin (więcej informacji w rozdziale „Punkty informacyjno-poradnicze”). Ponadto na stronie internetowej Związku - www.lzinr.lublin.pl, w dziale „ABC osoby z niepełnosprawnościami” można znaleźć aktualne informacje i przepisy prawne.

Adres:

ul. Lubomelska 1/3, pok. 101, 20-072 Lublin

Telefon:

81 742 45 51