Wróć do widoku mapyPodlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PSON w Międzyrzecu Podlaskim

Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim powstało w 1995r. Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, integracja społeczna, ochrona interesów zawodowych i społecznych, polepszenie warunków bytowych, podniesienie poziomu kultury i oświaty oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizacja współdziała w organizowaniu życia kulturalnego oraz rekreacyjno-sportowego osób niepełnosprawnych. Cele te realizuje poprzez występowanie do właściwych władz i instytucji z wnioskami w imieniu i interesie niepełnosprawnych. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez na rzecz osób niepełnosprawnych: sportowo – integracyjnych "Integracja pod żaglami", festynów rodzinnych („Sport szansą życia”), wycieczek integracyjnych („Mazurskim szlakiem”, „Łagiewniki- Kraków-Wieliczka”, Wilno – Kowno - Troki).

Stowarzyszenie od 1999r. jest organem prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych od 18 roku życia z Międzyrzeca i okolicznych gmin. Stowarzyszenie od 3 lipca 2012, uzyskało status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).

Profil na facebooku: https://www.facebook.com/PSONMiedzyrzecPodlaski

Adres:

ul. Zahajkowska 44F, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Telefon:

606 967 139