Wróć do widoku mapyPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Lublinie

Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność i szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, wspieranie ich rodzin oraz współdziałanie i gotowość niesienia pomocy innym. Realizuje zadania, które mają wpływać na zmianę postaw społecznych, integrację i normalizację życia osób z upośledzeniem umysłowym. Stowarzyszenie prowadzi placówki o wielospecjalistycznych i kompleksowych programach rewalidacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z upośledzeniem umysłowym oraz kalectwami sprzężonymi: Dzienne Centrum Aktywności, Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Lolek” (więcej o tych placówkach w rozdziale „Edukacja”), Warsztaty Terapii Zajęciowej (więcej w rozdziale „Zatrudnienie”). Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne, prowadzi doradztwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów, organizuje imprezy okolicznościowei integracyjne. Organizacją nadrzędną jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Zarząd Główny z siedzibą na ul. Głogowej 2B w Warszawie.

Adres:

ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin

Telefon:

81 742 12 93