Wróć do widoku mapyPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI (dawniej PSOUU), Koło w Rykach

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rykach zostało powołane do życia z dniem 22.02.1992 r., jako placówka terenowa Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie. W dn. 23.01.2017 r. zostało wpisane do KRS jako Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rykach.
Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Adres:

ul. Wyczółkowskiego 12, 08-500 Ryki

Telefon:

81 865 10 83