Wróć do widoku mapyStowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową

Stowarzyszenie powstało w roku 1998 z potrzeby niesienia pomocy osobom chorym na astmę. Jedną z najważniejszych inicjatyw Stowarzyszenia jest propagowanie nowoczesnych metod leczenia oraz edukacja chorych prowadzona pod nazwą Szkoła Astmy. Stowarzyszenie organizuje i uczestniczy w wielu wydarzeniach lokalnych i ogólnopolskich dotyczących problematyki ochrony zdrowia, takich jak konferencje, spotkania edukacyjne, imprezy kulturalne oraz integracyjne. Aktywnie działa na rzecz swoich członków, wspiera ich między innymi w wyborze i zakupie sprzętu medycznego pomocnego w leczeniu astmy oskrzelowej, propaguje aktywny styl życia. Prowadzi również wypożyczalnię koncentratorów tlenu. Członkowie Stowarzyszenia spotykają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia), by omówić sprawy bieżące, a często także wysłuchać ciekawych prelekcji dotyczących życia z chorobą przewlekłą. Stowarzyszenie współdziała z Kliniką Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie oraz różnymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych.

Adres:

ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin

Telefon:

603 614 700

E-mail:

astma.lublin@op.pl