Wróć do widoku mapyStowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnoscia Inteletualna Soni

Stowarzyszenie SONI powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i zostało zarejestrowane w dniu 14 września 1999 r. w rejestrze stowarzyszeń. Jest organizacją pozarządową, samopomocową, niedochodową. Od czerwca 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza 80 członków. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie osób niepełnosprawnych tak, aby mogły zajmować godne miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz udzielanie pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach związanych z faktem urodzenia, adoptowania lub wychowywania osoby z niepełnosprawnością.

Swoje cele statutowe realizuje poprzez prowadzenie:

1. Środowiskowego Ośrodka Wsparcia “Pinokio” o 50 miejscach statutowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem ośrodka jest świadczenie usług specjalistycznych, konsultacyjnych i bytowych osobom niepełnosprawnym intelektualnie i chorym psychicznie w zakresie:

 • rehabilitacji społecznej polegającej na prowadzeniu treningu funkcjonowania w codziennym życiu, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • terapii ruchowej,
 • poradnictwa i terapii psychologicznej,
 • terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, kulinarnej, edukacyjnej, teatralnej, hafciarsko-krawieckiej, stolarskiej, muzycznej, komputerowej, wizażu oraz świetlicowej,
 • integrowania uczestników z ich środowiskiem lokalnym (w tym rodzinnym) min. poprzez organizowanie spotkań, imprez kulturalno-integracyjnych i okolicznościowych z okazji różnych świąt i rocznic;
 • usług socjalno – bytowych, w tym transport do ośrodka i do miejsca zamieszkania lub innego uzgodnionego miejsca.

2. Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej, w której realizowane są:

 • zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dla 45 dzieci;
 • projekt „Usprawnianie psychoruchowe osób niepełnosprawnych” dla 92 beneficjentów (67 dzieci i młodzieży oraz 25 osoby dorosłe posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Ponadto Stowarzyszenie SONI realizuje:

 • Zajęcia rehabilitacyjne.
 • Masaż.
 • Zajęcia psychologiczne.
 • Zajęcia logopedyczne.
 • Zajęcia pedagogiczne.
 • Terapię Integracji Sensorycznej.
 • Hipoterapię.

Profil na facebooku: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Os%C3%B3b-z-Niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85-Intelektualn%C4%85-179598035461597

 

Adres:

ul. Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa

Telefon:

81 820 42 36

E-mail:

soni-5@o2.pl

soni.org.pl