Wróć do widoku mapyStowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzacych „Bliżej Świata”

Celem Stowarzyszenia „Bliżej Świata” jest podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i zapewnienia szczęścia dzieciom niewidomym i słabo widzącym. Cele te są realizowane poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia, opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej. Stowarzyszenie zajmuje się także szeroko rozumianą pomocą dla rodziców, dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Umożliwia wymianę informacji i doświadczeń związanychz leczeniem, kształceniem i rehabilitacją dzieci niewidomych, organizuje pomocw korzystaniu z różnych form rehabilitacji dostępnej na terenie miasta Lublin. Stowarzyszenie organizuje zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne, imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży, poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców. Prowadzi także Klub Rodziców na terenie Lublina. Współpracuje z instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/blizejswiataorg

Adres:

ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin

Telefon:

513 019 044