Wróć do widoku mapyStowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepelnosprawnych "Nasza Szansa"

Celem Stowarzyszenia „Nasza Szansa” są działania w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością pourazową i zaburzeniami osobowości, zmierzające do likwidacji barier społecznych i psychicznych oraz integracji ze zdrowymi rówieśnikami. Stowarzyszenie skupia rodziców, którzy wzajemnie się wspierają i wymieniają doświadczeniami. Spotkania mają na celu integrację rodzin dotkniętych problemem dziecka niepełnosprawnego, przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i wyobcowania ze społeczeństwa. Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne, polegające na specjalistycznych masażachi kompleksowych ćwiczeniach usprawniających, zajęcia rehabilitacyjne na basenie, hipoterapię - metodę łączącą w sobie usprawnianie wszelkiego rodzaju schorzeń z pracą dydaktyczną i edukacyjną. Organizuje także ćwiczenia logopedyczne i psychologiczne, indywidualne, jak i grupowe. Logopeda koryguje wady wymowy, psycholog pracuje nad zmniejszeniem zaburzeń emocjonalnych dzieci, pomaga również rodzicom przezwyciężyć trudności związane z akceptacją posiadania dziecka niepełnosprawnego.

Adres:

ul. Czwartaków 8/4, 20-045 Lublin

Telefon:

81 533 05 17, 81 533 39 06