Wróć do widoku mapyStowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych Res Sacra Miser

Stowarzyszenie “Res Sacra Miser” powołane zostało decyzją założycieli w dniu 26 października 1998 roku. W przygotowaniu Statutu oparto się na ustawie Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 10 kwietnia 1989r.) przyjmując cele, jakie przyświecają działalności tworzonego Stowarzyszenia. Po rozpatrzeniu wniosku w dniu 3 grudnia 1998r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zarejestrował Stowarzyszenie. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia działają na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach wolontariatu, realizując cele statutowe.

Aktualne działania:

  • Organizowanie zawodów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konkursów, przeglądów, festynów, loterii, imprez kulturalnych;
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi;
  • Prowadzenie rehabilitacji leczniczej;
  • Prowadzenie szkoleń i programów z zakresu profilaktyki zdrowia ludności w tym w szczególności osób niepełnosprawnych;
  • Organizowanie turnusów wypoczynkowych i szkoleniowych rozwijających zainteresowania uczestników oraz zapewniających grupowe spędzanie wolnego czasu;
  • Organizowanie i promowanie imprez rekreacyjno-sportowych, artystycznych i kulturalnych;
  • Nawiązywanie kontaktów z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi;
  • Inne działania bieżące służące realizacji celów statutowych.

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Wspomagania-Os%C3%B3b-Niepe%C5%82nosprawnych-Res-Sacra-Miser-214337439080045

Adres:

Folwark 20, 23-275 Gościeradów

Telefon:

15 838 11 47