Wróć do widoku mapyStowarzyszenie Chorych na Serce

Podstawowym celem działania stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego w zakresie chorób serca i rozwiązania problemów związanych z niepełnosprawnością chorych na serce, a w szczególności:

  • Działalności profilaktyczno-edukacyjnej.
  • Pomocy przywracaniu zdrowia i powrotu do pracy chorych po zawale serca i po operacjach na sercu i naczyniach wieńcowych.
  • Pomocy w adaptacji do życia w rodzinie i w społeczeństwie chorym na serce, trwale niepełnosprawnym.
  • Wszechstronnej pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z powodu choroby serca członka rodziny, w tym pomocy psychologicznej i prawnej.
  • Tworzeniu bazy materialnej, umożliwiającej działalność profilaktyczno-edukacyjno-terapeutyczną.
  • Współpracy z organizacjami i instytucjami, mogącymi pomóc w realizacji celów stowarzyszenia.

Adres:

al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin

Telefon:

tel. 81 537 42 66

E-mail: