Wróć do widoku mapyStowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarta Dłoń

Stowarzyszenie powstało 18 września 2002 roku z inicjatywy pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie, zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym a także pomoc ich rodzinom. Stowarzyszenie wspiera organizacyjnie i finansowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie, upowszechnia w społeczeństwie problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, przeciwdziała ich dyskryminacji.

Adres:

Muratyn 49, 22-650 Łaszczów

Telefon:

84 647 14 89, 697 068 230