Wróć do widoku mapyStowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Żyć Godnie”

Idea powołania Stowarzyszenia zrodziła się w 2002r. w momencie kiedy Starosta Bialski podjął decyzje o zamknięciu SOSW w Zalutyniu. Wówczas nauczyciele pracujący w Ośrodku wraz z rodzicami podjęli decyzję o zawiązaniu Stowarzyszenia na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została pani Wanda Pietruczuk. Pozyskiwane stosunkowo niewielkie środki były przeznaczane na potrzeby dzieci z Ośrodka tj. zakup lekarstw, zakup środków czystości, zakup opału na zimę, zakup potrzebnej odzieży. Z inicjatywy stowarzyszenia został zakupiony pierwszy koń- Kubuś do prowadzenia zajęć z hipoterapii. Pani Wanda zapoczątkowała tradycję wyjazdów podopiecznych Ośrodka na turnusy rehabilitacyjne.
Od roku 2008 prezesem stowarzyszenia została pani Urszula Niedźwiedź, która swoimi działaniami kontynuując dzieło poprzedniczki.
W 2014 roku w ramach nawiązania współpracy z Państwową Szkołą Wyższą im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uczniowie Ośrodka co tydzień uczestniczyli bezpłatnie w zajęciach na pływalni przy tej uczelni. Również w tym roku Stowarzyszenie wspólnie ze SOSW zorganizowało I Festyn Osób Niepełnosprawnych „Żyć Godnie i Zwyciężać!”. Imprezy te mają charakter cykliczny i mają na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz innymi placówkami o podobnym charakterze połączony z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

W 2015 roku w ramach nawiązania współpracy z Fundacją Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych z Warszawy odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zalutyniu, spotkanie integracyjne uczniów Ośrodka i członków zespołu „MAZOWIACY”. W ramach spotkania zorganizowano warsztaty muzyczno - wokalne, które poprowadziła Pani Hanna Szczepańska - Ploch, oraz terapia światłem, którą poprowadził prof. Leszek Ploch. Kolejnym krokiem na drodze współpracy był koncertu kolęd pt. „Aniołowie się radują, bo w Piszczacu kolędują”. Koncert, w którym wystąpił zespół „MAZOWIACY” i uczniowie SOSW z Zalutynia pod kierunkiem pana prof. Leszka Plocha. Kolejnym działaniem w ramach współpracy z Fundacją Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych z Warszawy oraz Państwową Szkołą Wyższą im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, było współorganizowanie wykładu otwartego pt: „Włączanie osób niepełnosprawnych do aktywnego życia”.
W 2015 roku za fundusze przekazane przez Klub Rotary z Portland została zmodernizowana kuchnia w SOSW w Zalutyniu. W tym też roku Stowarzyszenie współfinansowało remont generalny świetlicy ze środków pozyskanych od Kupców „RAZEM”, oraz z projektu Fundacji Grupy PERN „PRZYJAŹŃ”.
W 2016 roku z pozyskanych funduszy z projektu od Firmy Hall Hunter Partnership zostały zakupione materiały do doposażenia pracowni rękodzieła i sali integracji sensorycznej.
W 2017 roku Stowarzyszenie po raz kolejny ubiegało się o fundusze z Fundacji PERN na pomoc dla Ośrodka i udało się pozyskać fundusze na zakup sprzętu sportowego.
Wszyscy członkowie stowarzyszenia działają nieodpłatnie a każdy całym sercem angażuje się w pozyskiwaniu funduszy. Główne źródła dochodu to w dużej mierze 1% podatku dochodowego, darowizny od firm i osób prywatnych oraz udział w projektach i konkursach.
Staramy się swoimi działaniami malować uśmiech na twarzach naszych podopiecznych oraz wspierać ich rodziny. Życzymy sobie, aby z każdym rokiem Stowarzyszenie rozwijało się i poszerzało swoją działalność.

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Spo%C5%82eczno-O%C5%9Bwiatowe-%C5%BBy%C4%87-Godnie-w-Zalutyniu-104137021663424

Adres:

Zalutyń 25, 21-530 Piszczac

Telefon:

83 377 80 22