Na tej stronie znajdują się skróty do działów przedstawiających akty prawne regulujące podstawy działania Fundacji PCJ Otwarte Źródła Centrum: statut, kodeksy, regulaminy, instrukcje i inne dokumenty.

Więcej o: Podstawy dzialania

Podstawą działania Fundacji PCJ Otwrate Źródła są programy i plany działania uchwalane przez Radę i Zarząd Fundacji zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Fundacji.

Więcej o: Programy działania

Podstawą gospodarki finansowej Fundacji PCJ Otwarte Źródła są roczne plany finansowe przedkładane do uchwalenia Radzie przez Zarząd Fundacji. W tym dziale udostępniane są plany i sprawozdania finansowe Fundacji.

Więcej o: Finanse i majatek

W tym dziale zgromadzone są dokumenty sprawozdawcze Fundacji - roczne sprawozdania merytoryczne oraz raporty z realizacji programów i projektów. Aby zapoznać się z udostępnionymi w BIP dokumentami, należy skorzystać z odsyłaczy poniżej. Aby przeglądać inne działy BIP, prosimy wybrać odpowiednie łącze z bocznego menu.

Więcej o: Sprawozdania i raporty