13 września odbyła się pierwsza, z dziesięciu planowanych we Wrocławiu, środowiskowa debata zrealizowana w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Uczestnikami wydarzenia były osoby ze środowiska organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych ruchowo.

Na miejsce debaty wybrano Novotel Wrocław City, gdzie można było zagwarantować najlepsze warunki dla potrzeb ludzi niepełnosprawnych ruchowo.

Widok na salę konferencyjną z tyłu sali w kierunku ekranu multimedialnego. Uczestnicy debaty ustawieni dookoła wysp roboczych.

Ekspertem zagranicznym była Pani Kapka Panayotova, bułgarska aktywistka na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie wraz Tove Linnea Brandvik współprzewodniczy ENIL (European Network on Independent Living), której hasłem przewodnim jest "nic o nas bez nas!". Jest niestrudzona w walce o niewykorzystywanie pojęcia niezależnego życia do wzmacniania statusu quo, co często ma miejsce.

Sprawozdanie z debaty środowiskowe 2016-09-13 Wrocław niepełnosprawność ruchowa.pdf

Fotorelacja:

Autor: Paweł Limek
Fotografie: Kamil Artur Kuliński
 
Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.