Deklaracja o dostępności

Deklaracja o dostępności

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lfoon.lublin.pl.

Data publikacji strony: 8.02.2016r.  

Ostatnie zmiany: 5.05.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 1. Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 3. Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.
 4. Istnieją błędy w poziomach kontrastu kolorów.
 5. Zastosowane są wyłączenia dotyczące map i grafik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot. Oświadczenie przygotowano 15.10.2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres  poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także telefonicznie 81 533 10 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro LFOON-SW: ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin.

Biuro zlokalizowane jest w  centrum Lublina przy ulicy Leszczyńskiego 23 w budynku  dawnego Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej / budynek stadionu Lublinianka obecnie zajmowany przez Urząd Miasta Lublin /wejście od ul .Przy Stawie/. Biuro LFOON-SW jest w pokoju nr 14 ,  na parterze z wejściem bezpośrednim od ulicy. Przed wejściem znajdują się schody i pochylnia dla osób niepełnosprawnych, drzwi otwierane są  ręcznie na zewnątrz . Toaleta znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Na drzwiach biura znajduje się oznaczenie w alfabecie Braille’a. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnej. Do biura można wejść z psem asystującym. W biurze można skorzystać z bezpośredniej  pomocy tłumacza języka migowego.

W pobliżu bezpośredniego wejścia do biura znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami / by został podniesiony szlaban należy zadzwonić pod nr. lub 81 533 10 22 lub 81 5331022. W odległości 200m przed bramą wejścia do  budynku stadionu Lublinianka są kolejne 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

About us

LOGO LFOON kolor z nazwą bez tła
 
Lublin Forum of the Organizations for the Disabled People – Voivodeship Seym is an association of organizations working for the disabled within the territory of Lublin Voivodeship. We have been operating since 1994, and in 2004 we gained the status of a Public Benefit Institution. Currently we gather 45 NGOs.
 


We are an autonomous and independent association from the state administration bodies, bodies of local self-government and political organizations.

Our mission is to integrate communities and organizations of disabled people and to promote their business. Through various initiatives we support the development of self-help organizations and popularise the idea of cooperation between these organizations home and abroad (France, Great Britain, Slovenia, Belarus, Ukraine).

 Movie about project - Lublin European Town of Culture 2016 - accessible for everyone

 Reportage about project „Overcoming Barriers Lublin - Zamość - Włodawa - Brześć partnership for the activation of the disabled 2012-2013" Poland / Belarus

We represent the interests of disabled people and organizations on the local and national forum.
During the regularly held meetings LFOON-SW members, we are trying to identify the true needs, environmental problems and expectations of people with disabilities in the Lublin region. We initiate meetings with representatives of local, state the Seym and the Senate authorities, where we present our proposals for concrete actions and solutions to the most serious problems. We cooperate with the most important institutions in the region, including of: the Marshal's Office, City Hall, the Labour Office, Municipal Lublin PFRON branch, as well as with the Municipal Center for Family Support and County Family Assistance Centers.
We continue to run information and advisory and training activities as part of the Information and Advisory Centre for the Disabled.
We run niepelnosprawni.lublin.pl portal – an Online Bulletin of Disabled, of which the editors consists mostly of people with disabilities. Every day we publish articles, reports, news and a wide Knowledgebase on the environment of people with disabilities.

Movie about an unusual editorial board of portal niepelnosprawni.lublin.pl

We also carry out information activities using social networking sites on the Internet like facebook, ammado.

We publish materials containing information about the facilities and institutions providing assistance to the handicapped as well as the availability of cultural venues in the Lublin Voivodeship.
We support initiatives of member organizations in the area of socio-professional rehabilitation.
We run a Career Office and Employment Agency for People with Disabilities; we implement projects aimed at developing entrepreneurial and professional activation of persons with disabilities.
We support the artistic activity of people with disabilities by organizing contests and exhibitions of works of art.
We run a Chess Workshop for people with problems in verbal communication and physical disabilities.
Every year we organize a conference summarizing our activities, and then we also reward statuettes LFOON-SW persons of particular merit for the environment of people with disabilities.

Lodołamacze 1

P. Katarzyna Łukasiewicz ze statuetką Anioła

Joint initiatives, exchange of experiences, meetings with representatives of national and local authorities, environmental conferences integrate the community of disabled people and help in the work of the statutory member organizations. Cooperation within LFOON-SW enables an efficient flow of information, a quick analysis of the legal changes introduced, agreeing positions and rapid response of the environment.
Wide media impact of our initiatives, which allows the community to learn about the real problems and needs of people with disabilities in the region, and thus contributes to the integration and the elimination of social barriers.
We promote the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. We took part in the ceremony of signing the ratification documents by the President of the Republic of Poland on the 6th September 2012 and the footage of this event is contained at niepelnosprawni.lublin.pl.

Prezydent Bronisław Komorowski składa podpis pod ratyfikacją Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

OUR STATUTE

CHAPTER 1 - GENERAL PROVISIONS

1. Lublin Forum of the Organizations for the Disabled People – Voivodeship Seym hereinafter  referred to as the Forum is an association of organizations, registered, and acting on the basis of the “Law on Associations”  and due to this fact has a legal personality.

2. Organisations which statutorily deal with issues of the disabled people can be members of the Forum.

3. The territory of Forum’s activity is Lublin Voivodeship and its premises is the city of Lublin.

4. The Forum is an organization autonomous and independent from the public administration, self-government bodies and political organisations.

5. The Forum is an apolitical and worldview neutral organisation.

6. The Forum is voluntary and open to all organisation meeting p-tu 2 requirements acting within the territory of Lublin Voivodeship.

7. Being member to the Forum leaves full autonomy of action and gathering with other national, foreign and international organisations.

8. The fundamental rule of the Forum is equal treatment of all the members in accordance to the provisions of the statute.

9. The Forum uses appropriate seals and a logo agreed on by its authorities.

CHAPTER 2 - AIMS, MEANS AND PROVISIONS OF FORUM’S ACTIVITY
10. The Basic aim of the Forum is:

 1. integration of organizations of the disabled people In the Lublin Voivodeship,
 2. promotion of organizations dealing with matters concerning disabled people,
 3. support of self-help movement,
 4. popularisation of cooperation among national and international organisations, 
 5. representation of interests of the organizations of the disabled people with national and self-government authorities,
 6. taking up actions supporting non-governmental organizations.

11. The Forum reaches its goals by:

 1. providing opinions on operating of national and self-government administration bodies and within the scope of performing and respecting law concerning disabled people,
 2. cooperation, especially with those bodies of national administration, which were directly established to finding solutions to problems of the disabled people,
 3. gathering and popularizing information about existing non-governmental organizations,
 4. help in the realization of self-help purposes of Forum members, inter alia  by facilitating contacts with other social organizations and institutions and individual people,
 5. organizing seminars, trainings and courses for the members of organizations and institutions,
 6. carrying out and supporting of publishing activities and other forms of promoting and media actions serving purposes of non-governmental organizations,
 7. working out methods and exchange of experience among organizations,
 8. giving opinions and preparing studies on the documents issued by the national and self-government administration,
 9. initiating and implementation of projects within the scope of informational, advisory and training activities aiming at promotion and complete education, rehabilitation, employment sports, tourism, social economy, integration and local and regional development for the environment of the disabled people,
 10. supporting member organizations o the Forum in negotiations with the national administration, self-governments and other national and social organizations and institutions,
 11. taking up other actions supporting realization of statutory aims of separate organizations being members to the Forum,
 12. within the scope of effective provisions of law the Forum may carry out economic activities aiming at the realizations of statutory purposes.
CHAPTER 3 - MEMBERS, THEIR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

12. Membership in the Seym is ordinary, honorary or a supportive.

13. An ordinary member may Organizations statutorily dealing with the matters of disabled people, running their business within the territory of Lublin Voivodeship. Ordinary Members are represented in the Forum by their authorised representative.

14. A honorary member may be a natural or legal person especially honoured for the community of the disabled people. the title of a honorary member is vested upon by the General Assembly.

15. A supporting member may be organizations and informal groups carrying out social activities, economic entities, natural persons, who express their will to participate in works of the Forum or the will of material support to the Forum.

16. Ordinary members are accepted by means of a resolution on the basis of a written declaration expressing the willingness of joining the Forum and having paid joining fees the Board of Lublin Forum of the Organizations for the Disabled People – the Forum.

17. There is a possibility to appeal form the declining decision of acceptance to the General Meeting, which should be submitted within 30 days from the date of receiving of  declining decision.

18. An Ordinary Member:

 1. has the right to elect and to be elected to the Forum’s authorities,
 2. has the right to participate in any forms of Forum’s activities,
 3. is obliged to pay fees,
 4. must obey the Statute and the resolutions of the General Meeting.

19. A Honorary and a Supporting Member:

 1. have the right to participate in any forms of Forum’s activities,
 2. have the right to participate in the Forum’s authorities works with an advisory opinion,
 3. must obey the Statute.

20. The membership ceases by means of:

 1. voluntary resignation submitted to the Board in writing,
 2. being expelled from the membership by the Board due to not paying membership fees in a period of time longer than a year,
 3. exclusion by resolution of the Board for a gross breach  of statutory provisions or resolutions of the General Meeting,
 4. dissolution of liquidation of the organization being its member.

21. In case of exclusion or being expelled by the resolution of the Board a member has the right to appeal to the General Meeting within 30 days from the date of receiving the notification in this matter.

22. Exclusion by resolution of the Board results in being suspended in the rights of a member until the issue of the final decision of the General Meeting.

CHAPTER 4 - ORGANISATIONAL STRUCTURE

23. The Authorities of the Forum are as follows:

 1. General Meeting,
 2. Board,
 3. Audit Committee.

General Meeting

24. The General Meeting is the highest authority in the Forum.

25. General Meeting of members is called upon  a standard procedure by a resolution of the Board at least once a year until the 30th day of June in a given year.

26. General Meeting of members may be called upon in an extraordinary procedure based on:

 1. resolutions of the Board and Audit Committee,
 2. motions of at least 1/3 of all ordinary members expressed in writing. Such meeting should be called within 30 days since the date of the motion.

27. The Board notifies the members of the Forum about the date and the agenda of the General Meeting by: placing the information on the Forum’s webpage and sending a regular registered letter with acknowledgement of receipt or sending a notice via email with acknowledgement of receipt at least 14 days before the General Meeting’s date informing about the place, date and the agenda of the meeting.

28. The participants of the General Meeting are the following:

 1. representatives of ordinary members with deciding vote – they have the right of only one vote,
 2. representatives of honorary and supportive members with advisory vote.

29. A general Meeting is valid no matter the members participating in it – if all the members were properly informed.

30. The resolutions of General Meeting is passed by majority of votes given in an open voting, unless the General Meeting decides otherwise.

31. General Meeting convened in extraordinary procedure examines only cases for which it has been called upon. The manner of passing a resolution is identical to this in point 30 of the Statute.

32. The course of a meeting and resolution are minuted and the minutes are signed by the Chairperson of the Board and the Secretary of the Board.

33. The responsibilities of the General Meeting are especially:

 1. deciding on the general programme of Forum’s activity,
 2. examining and approving reports on the Board and Auditing Committee’s actions,
 3. passing financial plans for the given year and approving the balance,
 4. granting acknowledgement of the fulfilment of duties to the Board on the motion of Auditing Committee,
 5. passing Statute’s amendments,
 6. examining members’ appeals form the Board’s decisions,
 7. passing resolutions in matters given under General Meeting’s consideration,
 8. passing resolutions on the dissolution of the Forum and deciding on its possessions,
 9. electing the Board and Auditing Committee and supplementing their makeup,
 10. passing resolutions in matters not being in other authorities responsibilities.

Board

34.  Board:

 1. consists of  5-11 members elected by the General Meeting in a vote, including the President, two Vice-Presidents, Secretary and the Treasurer,
 2. it is elected for three years,
 3. cmembers f the board work  pro bono.

35.  Members of the  board are elected in a secret voting where:

 1. the number of candidates should exceed the number of posts to be filled,
 2. the election is a result of a majority of votes,
 3. the members of the board cannot be convicted with a lawful decision of the court for a deliberate crime prosecuted by the public prosecution or a tax offence,
 4. the board designates the President, two Vice Presidents, a Secretary and a Treasury out of its members.

36. The board carries out its meetings accordingly to the needs, however not  less than once in three months

 1. the resolutions of the board and passed by the common majority of votes in the presence of the President and in case of his/hers absence in the presence of the Vice President,
 2. in case  of an even number of votes the President’s vote is the deciding one and in case of his/hers absence in the vote of the Vice President.

37. Board’s duties are as follows:

 1. executing General Meetings resolutions,
 2. representing the Forum and acting in its best interest,
 3. managing the current activities in line with the Statute,
 4. managing the assets and funds,
 5. granting and excluding from membership,
 6. deciding upon the level of entrance fee and member subscriptions,
 7. calling and preparing General Meetings,
 8. preparing and submitting annual report on the general activity and the budget implementation,
 9. imaking representations and signing on behalf of the Forum solely.

38.  The board may establish consulting teams in order to:

 1. apronounce judgements on projects of action programme,
 2. design special projects,
 3. cconsult and design other issues connected to Forum’s activity.

39.  The board may employ workers or other people based on the civil law contract when such need emerges.

Audit Committee.

40. Audit Committee is a body of control and supervision of the Forum not being under internal control or supervision by the Board and consists of 3-5 members chosen by the General Meeting in a secret voting for 3 years.

41. Out of its members the Audit Committee chooses a President and a Secretary.

42. Audit Committee at least once a year carries out a control of the general activity of the Forum and with a special focus on the finances.

43. The Committee submits a report on its work during a General Meeting and applies for the acknowledgement of the fulfilment of duties for the Board and also it submits post control conclusions and recommendations concerning statutory activities and finances.

44. Members of the Audit Committee:

 1. cannot be members of managing body or be in a state of matrimony with them, be in cohabitation with them, be related to them, be in kinship with them or be reporting to them at work,
 2. cannot be convicted with a lawful decision of the court for a deliberate crime prosecuted by the public prosecution or a tax offence,
 3. based on the function in this body may receive justified reimbursement of expenses or a salary  in the amount of not higher than average salary in the sector of enterprises published by the President of GUS for the previous year.

CHAPTER 5 - THE PROPERTY OF THE FORUM
45. The property of the Forum may be constituted by real estates, chattel and funds.

46. The funds are among others from:

 1. entry fees and member subscriptions, fundraisers, auctions and public events,
 2. bequests, sponsoring, grants, donations, subsidies,
 3. incomes form own properties,

47. The board in responsible for the Forum’s finances by submitting a rational rules for managing them.

48. The documents in financial cases must be signed by two members of the board including the President or an authorised by the President member of the board. The same people incur a liability.

49. It is forbidden to:

 1. grant loans give guaranties with the Forum’s properties in relation to its members, members of the bodies or people with whom the workers are in a state of matrimony or are related to or in direct kinship, are related to or in secondary kinship or are related to them based on the adoption, caretaking or  guardianship hereinafter referred to as “close friends and relatives”,
 2. transfer of the Forum’s assets for the benefit of  its members, its body members and their relatives on terms other than those applying to third persons especially if this transfer is free of any charges or on preferential conditions,
 3. use the Forum’s assets for the benefit of  its members, its body members and their relatives on terms other than those applying to third persons unless this use results directly from the statutory purpose of the Forum,
 4. buy goods or services from entities in which its members, its body members and their relatives participate on terms other than those applying to third persons or at rates higher than market prices.

CHAPTER 6 - AMENDMENTS TO THE STATUTE AND THE DISSOLUTION OF THE FORUM
50. Amendments to the Statute and the Dissolution of the Forum require a resolution by the General Meeting passed by 2/3 of votes of the present ordinary members.

51. In case of passing a resolution on the dissolution of the Forum the General Meeting will determine the future use of its assets and establish a Liquidation Committee and decide upon the social purpose as well as for which organisations with similar statutory purposes to those of the Forum will the Forum’s assets will be transferred..

O nas w mediach

W budowie:)

Członkostwo

Zainteresowane organizacje zapraszamy do przystąpienia do Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki.

Certyfikaty

 Nasze certyfikaty:

 • Certyfikat ECDL
 • Certyfikat Agencji Zatrudnienia
 • Certyfikat Doradztwa Personalnego
 • Certyfikat Agencji Pośrednictwa Pracy
 • Certyfikat Agencji Pośrednictwa Pracy

 

 

 

Statut

ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki zwane dalej Forum jest związkiem organizacji , zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i ma z tego tytułu osobowość prawną.

2. W skład Forum mogą wchodzić organizacje statutowo zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych.

3. Terenem działania Forum jest województwo lubelskie a jego siedzibą jest miasto Lublin.

4. Forum jest organizacją autonomiczna, niezależną od organów administracji państwowej, organów samorządowych oraz organizacji politycznych.

5. Forum jest organizacją apolityczną i neutralną światopoglądowo.

6. Forum jest organizacją dobrowolną i otwartą dla wszystkich organizacji spełniających wymogi p-tu 2 działających w województwie lubelskim.

7. Udział w Forum pozostawia członkom, pełną autonomię działania i stowarzyszania się z innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami.

8. Podstawową zasadą Forum jest równe traktowanie wszystkich członków zgodnie z zawartymi w statucie przepisami.

9. Forum używa stosownych do potrzeb pieczęci, oraz znaku graficznego według wzoru przyjętego przez jego władze.

ROZDZIAŁ 2 - CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FORUM
10. Podstawowym celem Forum jest:

a) integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim,

b) promowanie działalności organizacji zajmujących się problematyką osób niepełno-sprawnych,

c) wspieranie rozwoju ruchu samopomocowego,

d) upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,

e) reprezentowanie interesów organizacji osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych i samorządowych,

f) podejmowanie innych działań wspierających organizacje pozarządowe.

11. Forum realizuje swoje cele poprzez:

a) opiniowanie działalności jednostek organizacyjnych administracji państwowej i samorządowej w zakresie wykonywania i respektowania prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych,

b) współpracę, zwłaszcza z tymi jednostkami organizacyjnymi administracji państwowej, które bezpośrednio powołane są do rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,

c) zbieranie i upowszechnianie informacji o istniejących organizacjach pozarządowych,

d) pomoc w realizacji celów organizacji samopomocowych, zrzeszonych w Forum m.in. poprzez umożliwianie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami społecznymi oraz osobami prywatnymi,

e) organizowanie seminariów i szkoleń oraz kursów dla członków organizacji i instytucji,

f) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej oraz innych form działalności popularyzatorskiej i medialnej , służących celom organizacji pozarządowych,

g) wypracowanie metod działania i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami,

h) opiniowanie i opracowywanie ekspertyz do dokumentów wydawanych przez administrację państwowa i samorządową,

i) inicjowanie i realizacja projektów w zakresie działań informacyjnych, poradniczych, doradczych i szkoleniowych, mających na celu promocję i wspieranie kompleksowej edukacji, rehabilitacji , zatrudnienia ,sportu, kultury, turystyki, ekonomii społecznej, integracji oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,

j) wspieranie organizacji zrzeszonych w Forum w negocjacjach z administracją państwową, samorządami oraz innymi organizacjami i instytucjami państwowymi i społecznymi,

k) podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów statutowych poszczególnych organizacji zrzeszonych w Forum,

l) w ramach obowiązujących przepisów prawnych Forum może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ 3 - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
12.  Członkostwo w Sejmiku jest zwyczajne, honorowe lub wspierające.

13.  Członkiem zwyczajnym mogą być organizacje statutowo zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych, działające w województwie lubelskim. Członkowie zwyczajni reprezentowani są w Forum przez swojego upoważnionego przedstawiciela.

14.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla środowiska osób niepełnosprawnych. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.

15.  Członkiem wspierającym mogą być organizacje  i grupy nieformalne prowadzące działalność społeczną, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, które wyrażą wolę uczestnictwa w pracach Forum lub wolę wspierania materialnego Forum.

16.  Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej wolę przystąpienia do Forum i po uiszczeniu wpisowego Zarząd Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Forum.

17.  Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w ciągu 30 dni od chwili otrzymania postanowienia o odmowie.

18.  Członek zwyczajny:

a)  ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Forum,

b)  ma prawo uczestnictwa we wszelkich formach działalności Forum,

c)  ma obowiązek płacenia składek,

d)  ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.

19.  Członek honorowy i członek wspierający:

a)  ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach działalności Forum,

b)  ma prawo uczestnictwa w pracach władz Forum z głosem doradczym,

c)  ma obowiązek przestrzegania Statutu.

20.  Członkostwo w Forum ustaje wskutek:

a)  dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

b)  skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż jeden rok,

c)  wykluczenia uchwałą Zarządu za rażące naruszenie przepisów statutowych lub uchwał Walnego Zgromadzenia,

d)  rozwiązania lub likwidacji organizacji będącej jego członkiem.

21.  W przypadku wykluczenia lub wykreślenia uchwałą Zarządu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie.

22.  Wykluczenie uchwałą Zarządu powoduje zawieszenie w prawach członka do czasu ostatecznej rozstrzygającej decyzji Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ 4 - STRUKTURA ORGANIZACYJNA
23.  Władzami Forum są:

a)  Walne Zgromadzenie

b)  Zarząd

c)  Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie

24.  Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Forum.

25.  Walne Zgromadzenie członków zwoływane jest w trybie zwyczajnym, uchwałą Zarządu, co najmniej raz w roku do dnia 30 czerwca danego roku.

26.  W trybie nadzwyczajnym Walne Zgromadzenie członków może być zwołane na podstawie:

a)  uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

b)  wniosku co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych wyrażonym na piśmie. Zebranie takie powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

27.    O terminie Walnego Zgromadzenia członków wraz z programem porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Forum: przez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Forum oraz wysłanie jej za pomocą listów zwykłych poleconych lub odebranie osobiste za potwierdzeniem odbioru lub wysłanie zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem  Walnego Zgromadzenia członków, informując o miejscu, terminie i porządku .

28.  W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

a)  przedstawiciele członków zwyczajnych z głosem decydującym - mają oni prawo tylko do jednego głosu,

b)  przedstawiciele członków wspierających i członków honorowych - z głosem doradczym.

29.  Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków, -jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni.

30.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów ważnych, oddanych w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie stanowi inaczej.

31.  Walne Zgromadzenie zwołane w trybie nadzwyczajnym rozpatruje tylko sprawy, dla których zostało zwołane. Sposób podejmowania uchwał jest identyczny, jak w pkt. 30 Statutu.

32.  Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane a protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

33.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a)  uchwalanie ogólnego programu działalności Forum,

b)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)  uchwalanie planu finansowego na dany rok i zatwierdzanie bilansu,

d)  udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

e)  uchwalanie zmian statutu,

f)    rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu,

g)  podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia,

h)  podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Forum i przeznaczenia jego majątku,

i)    wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz uzupełnianie ich składu,

j)    podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz.

Zarząd

34.  Zarząd:

a)  składa się z 5-11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu, w tym z Prezesa, dwóch Vice-Prezesów, Sekretarza i Skarbnika,

b)  wybierany jest na okres trzech lat,

c)  członkowie Zarządu pracują społecznie.

35.  Członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym, przy czym:

a)  liczba kandydatów powinna przekraczać liczbę miejsc do obsadzenia,

b)  wybór następuje bezwzględną większością głosów;

c)  członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo  umyślne ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

d)  Zarząd powołuje ze swego składu Prezesa, dwu Vice-Prezesów, Sekretarza i Skarbnika.

36.  Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,

a)  uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności Prezesa, a w razie jego nieobecności Vice-Prezesa,

b)  w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa a w razie jego nieobecności Vice-Prezesa.

37.  Do zakresu działania Zarządu należy:

a)  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

b)  reprezentowanie Forum na zewnątrz i działanie w jego interesie,

c)  kierowanie działalnością bieżącą zgodnie z postanowieniami Statutu,

d)  zarządzanie majątkiem i funduszami,

e)  przyjmowanie i skreślanie członków,

f)    ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

g)  zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia,

h)  przygotowywanie i składanie corocznych sprawozdań z całokształtu działalności i wykonania budżetu,

i)    składania oświadczeń woli w imieniu Forum.

38.  Zarząd może powołać zespoły konsultacyjne w celu:

a)  opiniowania projektów programu działania,

b)  opracowywania specjalistycznych projektów,

c)  konsultowania i opracowywania innych spraw związanych z działalnością Forum.

39.  Zarząd może zatrudniać pracowników lub inne osoby na podstawie umów cywilnoprawnych w miarę potrzeb.

Komisja Rewizyjna

40.  Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Forum, niepodlegającym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru Zarządowi i składa się z 3-5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres 3 lat.

41.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

42.  Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę całokształtu działalności Forum, a w szczególności gospodarki finansowej.

43.  Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występuje z wnioskiem o absolutorium dla. Zarządu a także występuje z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi działalności statutowej i gospodarki finansowej.

44.   Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b)  nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ 5 - MAJĄTEK FORUM
45.  Majątek Forum mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

46.  Fundusze Forum pochodzą między innymi  z:

a)  wpisowego i składek członkowskich, zbiórek, aukcji i imprez publicznych,

b)  zapisów, sponsoringu, dotacji , darowizn i subwencji ,

c)  wpływów z majątku własnego,

d)  innych wpływów.

47.  Za gospodarkę funduszami Forum odpowiada Zarząd, przestrzegając zasad racjonalnego gospodarowania.

48.  Dokumenty w sprawach finansowych muszą być podpisane przez 2 członków Zarządu, w tym przez Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu. Te same osoby zaciągają zobowiązania majątkowe.

49.  Zabrania się:

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Forum w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)  przekazywania majątku Forum na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywania majątku Forum na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Forum,

d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 6 - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE FORUM
50.  Zmiana Statutu i rozwiązanie Forum wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków zwyczajnych.

51.  W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Forum Walne Zgromadzenie określi przeznaczenie jego majątku i powoła Komisję Likwidacyjną oraz zadecyduje, na jaki cel społeczny i dla jakich organizacji o celach statutowych zbieżnych z celami statutowymi Forum  zostanie przekazany majątek Forum.